Eesti keele test: Hea emakeel asjaajamises ja ametialasel suhtlemisel

Testi lahendamisel palun märgistage õige vastus. Igas rühmas on ainult üks õige vastus.


NB! Sinu privaatsus on garanteeritud. Kasutaja andmeid ei salvestata antud süsteemi ning testi tulemused on teada ainult testi tegijale.