Klienditeeninduse suhtlemisalane küsimustik

Tegemist on küsimustikuga, mida kasutame Addenda OÜ klienditeenindusalaste sisekoolituste eeltööks ja paremaks ettevalmistuseks. Küsimustik on suhtlemisalane ja annab ülevaate aastate jooksul kujunenud hoiakutest. Testi täitmisel vali antud variandist enda jaoks kõige ausam ja sobivaim, nii kuidas Sina täna tunned või käitud. Antud küsimustikus ei ole õigeid ja valesid vastuseid. On vaid Sinu vastused, mis ongi õiged.

Edu teile!

Addenda OÜ
661 2622
addenda@addenda.ee

www.addenda.ee